Persatuan Kebajikan Al Rahman Kelantan

PENGENALAN

Persatuan Kebajikan Al Rahman Kelantan telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966  pada 29hb April, 2008 Nombor pendaftaran Persatuan  :   PPM 004 – 03 – 29042008 Alamat Tempat Urusan  &  Alamat   Surat Menyurat Persatuan   ialah No 1972 Jalan Dato Lundang, 15200 Kota  Bharu, Kelantan, Malaysia Persatuan Kebajikan Al Rahman Kelantan ini mengendalikan dua buah rumah amal iaitu Pusat Jagaan Rohaniah (PJR)

Pusat Jagaan Rohaniah

dan Pusat Jagaan Kesayangan Mumtahanah (PJKM).

Logo PJKM

Pusat Jagaan Kesayangan Mumtahanah

Kedua-dua pusat jagaan ini telah berdaftar di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dan nombor perakuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan ialah D/PJB KK006/2016 dan D/PJB KK003/2016.   Beramal untuk kesejahteraan dan keselamatan hidup  di dunia dan di akhirat bagi semua lapisan masyarakat Menghiburkan dan  menyempurnakan kasih sayang kepada anak yatim, miskin dan golongan asnaf zakat, semuga Tuhan hiburkan kita pula. MISI Menyelamatkan iman dan taqwa. GOLONGAN SASARAN *  Anak- anak yatim *  Anak-anak fakir miskin *  Anak-anak ‘broken family’ *  Anak-anak golongan Asnaf Zakat *  Anak Ibu-ibu tunggal

 

STRUKTUR ORGANISASI